Titulná strana / Homepage
e-mail / heslo    
   
   
   
nový užívateľ? Registrácia   
zabudnuté heslo   
   
 
 

 

Všeobecné podmienky

Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu, rozhodcov, počtu pretekajúcich tímov. Voľné pobiehanie psov nie je dovolené /najmä v blízkosti parkúru/. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod.
V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Je potrebné udržiavať čistotu a zbierať exkrementy po psoch. V areáli konania pretekov je zakázané fajčiť a požívať alkohol.
Protest možno podať len písomne a po zaplatení sumy vo výške 20 €, do oficiálneho ukončenia pretekov.

Veterinárne podmienky

Pri prezentácii predložiť zdravotný preukaz psa (očkovací preukaz, Pet Pas) so všetkými údajmi o zvierati a s platnými očkovaniami.

C.A.C.Ag.

Súťaže s udeľovaním titulu C.A.C.Ag. sa môžu zúčastniť iba psy plemien uznaných v FCI, preto žiadame majiteľov psov s PP, aby mali so sebou kópiu rodokmeňa psa, s ktorým sa súťaže zúčastnia. V opačnom prípade nebudú do vyhodnotenia o titul C.A.C.Ag. zaradení.

Podmienky účasti

Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s výkonnostným zošitom.

Kategória A1

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, pevný tunel, látkový tunel, hojdačka, kladina, áčko.
V behoch agility a jumping pre A1 bude použitá výška skokových prekážok pre small 25 cm, medium 35 cm a large 55 cm.
Na trati môže byť použitý max. počet zónových prekážok 3.

Kategória A2, A3

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, pevný tunel, látkový tunel, hojdačka, kladina, áčko.
V behoch agility a jumping pre kat. A2, A3 bude použitá výška skokových prekážok pre small 30 cm, medium 40 cm a large 60 cm.
Na trati môže byť použitý max. počet zónových prekážok 4.

Open Agility

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, pevný tunel, látkový tunel, hojdačka, kladina, áčko.
Výška skokových prekážok pre small 30 cm, medium 40 cm a large 60 cm.
Na trati môže byť použitý max. počet zónových prekážok 4.

Open Jumping

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, pevný tunel, látkový tunel.
Výška skokových prekážok pre small 30 cm, medium 40 cm a large 60 cm.

Veteráni

Podmienky pre kategóriu veteráni: small a medium od 9 rokov, large od 8 rokov.
Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, slalom, pevný tunel, látkový tunel, kladina, áčko.
Výška skokových prekážok pre small 20 cm, medium 30 cm, large 40 cm, áčko je znížené. Veteráni behajú parkúry pre kategóriu A2 a otvorené behy (s prihliadnutím na použité prekážky).
Pre veteránov nebudú použité prekážky: hojdačka, kruh, múr, skok ďaleký.

  Agility klub SKIPER Bratislava, Mlynská 20, 900 44 Tomášov, www.skiper.sk